Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dýchání

17. 4. 2010

Dýchání

 • = RESPIRACE
 • buněčné dýchání
 • = děj, při kterém dochází k tvorbě energie; katabolický děj (ze složitějších látek se tvoří jednodušší)
 • k dýchání dochází v mitochondriích
 • probíhá ve všech rostlinách i živočiších
 • C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + E
 • 2 etapy:
  • I. etapa
   • anaerobní glykolýza
    • rozklad cukru za nepřístupu vzduchu
    • v cytoplasmě
    • glukosa (6C) -> 2 molekuly kyseliny pyrohroznové (pyruvátu) (3C)
    • zisk 2 molekul ATP
  • II. etapa
   • v mitochondriích
   • dekarboxylace
    • v matrixu mitochondrií
    • odštěpování C z pyruvátu (vznik CO2)
    • vzniká acetyl (acetylový zbytek, 2C), na něj se váže koenzym A (CoA)
    • vzniká acetyl CoA (kyselina octová)
   • Krebsův cyklus
    • v matrixu mitochondrií
    • odpoutání CoA
    • acetyl se váže na oxalacetát (kys. oxaloctová)
    • vzniká kyselina citronová (citrát)
    • dochází ke 2 dekarboxylacím - při každé se odštěpí 1 C -> vzniká 2x CO2; ke 4 dehydrogenacím -> vznikají NADH + H+ a FADH2 = redukované koenzymy
    • vzniká znovu oxalacetát
    • vznik 2 molekul ATP
    • Hans Adolf Crebs (1900 - 1981)
   • dýchací řetězec
    • na kristách mitochondrií
    • oxidativní fosforylace - výroba ATP v dýchacím řetězci
    • redukované koenzymy přinášejí 2 e- a 2 H+ na vnitřní membránu mitochondrie, kde se 2 e- a 2 H+ uvolní (vzniká opět NAD+, FAD)
    • elektrony jsou přenášeny přenašeči v membráně (bílkoviny), přenášeny z jednoho přenašeče na druhý -> jejich energie je využita k transportu vodíkových kationtů do mezimembránového prostoru
    • energie elektronu je využita na posledním přenašeči k tvorbě H2O
    • koncentrace vodíkových kationtů v mezimembránovém prostoru je větší než v matrix = PROTONOVÝ GRADIENT
    • vodíkové kationty mají proto tendenci vyrovnat koncentraci - přecházejí zpět do matrix v místě ATP syntáz -> z energie, kterou jsme původně dodali, vzniká z ADP + P -> ATP 34x (energie uložena ve vazbě fosfátů
 • -> jeden cyklus - 36 - 38 molekul ATP

 

 • pozn. fermentace = kvašení
  • probíhá, pokud při 2. fázi není přístup kyslíku
  • vzniká CO2 a C2H5OH (ethanol -> alkoholové kvašení) nebo laktát (mléčné kvašení)

 

 • faktory ovlivňující dýchání:
  • vnitřní
   • stav rostliny
   • stáří rostliny
  • vnější
   • teplota
   • množství O2 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář