Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fotosyntéza

9. 4. 2010
 • metabolismus -> (látkový a energetický)
  • fotosyntéza
  • dýchání
 • výživa rostlin
  • autotrofní
  • heterotrofní
 • příjem a výdej látek
  • voda
  • minerální látky
  • plynné látky
  • produkty fotosyntézy
 • ontogenetický vývoj (individuální), růst, vnější faktory
 • pohyby rostlin

 

Metabolismus

 • = přeměna
 • látek nebo energie
 • vzájemně propojené
 • na přeměně se podílejí:
  • anabolické dráhy (asimilační)
   • skladné (syntetické)
   • z jednoduchých složitější
   • energie do chemických vazeb
   • např. fotosynzéza
  • katabolické dráhy
   • rozkladné
   • ze složitých jednodušší
   • při štěpení se E uvolňuje
   • např. dýchání

 

 

Fotosyntéza

 

 • = anabolický proces, při kterém dochází k přeměně sluneční energie na energii chemickou (chemických vazeb) (= rostliny dokáží přeměnit sluneční E na chemickou E)
 • = jev, při kterém dochází k tvorbě kyslíku
 • = ASIMILACE
 • pouze zelené rostliny (zelené barvivo)
 • barviva:
  • CHLOROFYLY = zelená barviva
   • vyšší rostliny, zelené řasy - A, B
   • hnědé řasy - A, C
   • červené řasy - A, D
  • KAROTENOIDY
   • xantofyly
   • karoteny
  • FYKOBILINY
   • fykoerythrin - červené
   • fykocyanin - modré
 • 6CO2 + 12H2O + light energy -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
 • součástí chlorofylu - centrálním atomem je HOŘČÍK (dále C, O, H, N, Mg)
 • chlorofyl A (skupina CH3) x B (skupina COH)
 • chlorofyl A
  • 4 pyrolová jádra
  • na 2. pyrolovém jádře CH3
  • na 3. jádře izocyklický pentanový kruh
  • na 4. jádře fytol
 • fotolýza vody -> O2 vzniká z vody
 • rostliny využívají pouze viditelné světlo (záření) - 400-750 nm

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pro fotosyntézu významná fotosyntetická (asimilační) barviva v chloroplastech
  • chlorofyl A: nejdůležitější = reakční centrum
  • chlorofyl B + karotenoidy (xantofyl, karoten) -> antény (světlosběrný komplex) = chlorofylové pasti
   • fce: přenesení energie fotonu do reakčního centra
  • fykobiliny: např. u řas
 • fotosyntetická barviva - absorbují červenou a modrou barvu, odrážejí zelenou
 • 2 fáze:
  • I. fáze - fotochemická (světelná, primární)
  • II. fáze - syntetická (temnostní, sekundární)

 

 • FOTOCHEMICKÁ FÁZE
  • závisí na světle
  • dochází k přeměně ze sluneční energie na chemickou
  • probíhá na membráně tylakoidů (tvořená dvouvrstvou fosfolipidů, na jejím povrchu jsou fotosystémy)
  • součástí je fotolýza vody
  • tvořena 2 fotosystémy (představovány fotosyntetickými barvivy)
  • fotosystém I (PS I, P700)
   • pomocná barviva zachytí energii fotonů a přenášejí ji do reakčního centra (chlorofyl A)
   • molekula chlorofylu A poté co přijme energii, přejde do excitovaného stavu -> uvolní excitovaný elektron -> vrátí se do základního stavu
   • uvolněný elektron přenášen přenašeči (např. ferredoxin), uvolňuje se z něj energie a je přenesen zpátky do PS I
   • energie elektronu je využívána na tvorbu ATP
   • elektron s sebou bere i vodíkové kationty - vodíky jsou přenášeny do thylakoidu -> vrací se do stromatu a v tom místě na membráně vzniká z ADP ATP
   • tvorba ATP v rámci fotosystému I - cyklická fosforylace (elektrony se vrací)
  •  fotosystém II (PS II, P680)
   • tvořen barvivy
   • až po uvolnění excitovaného elektronu postup stejný jako u fotosystému I
   •  tvorba ATP - necyklická fosforylace (elektron nejde zpátky do PS II, ale do PS I)
   • dochází zde k fotolýze vody
    • H2O -> 2H+ + 2e- + 1/2 O2
   • elektrony přenášeny do PS I
   • vodíky se navážou na NADP+ + 2H+ -> NADPH + H+ (energií elektronu)
   • doplňování elektronů z fotolýzy vody

 

 • SYNTETICKÁ FÁZE
  • navazuje na fotosyntetickou fázi
  • může probíhat i bez světla
  • probíhá ve stromatu chloroplastů
  • tzv. Calvinův cyklus
   • výsledkem tvorba glukosy C6H12O6
   • a) karboxylace
    • -> CO2 se zabuduje do 5-uhlíkaté sloučeniny ribulóza-1,5-bifosfát pomocí enzymu RubisCo
    • -> vzniká 6-uhlíkatá molekula, která se dělí na 2   3-uhlíkaté molekuly kyseliny 3-fosfoglycerové (triózy) => C3 rostliny
   • b) redukce
    • -> dojde k redukci kyseliny 3-fosfoglycerové na 3-fosfoglyceraldehyd (využito NADPH a ATP)
    • -> z aldehydu vzniká glukosa (C6)
   • c) obnova výchozí látky ribulóza-1,5-bifosfát
   • fotorespirace:
    • RubisCo místo CO2 váže O2
    • když je CO2 nedostatek
    • nevzniká glukóza, stav nevýhodný
    • u C3 rostlin

 

 • faktory ovlivňující fotosyntézu
  •   -> vnitřní
   • množství chloroplastů (chlorofylu)
   • stáří rostliny
   • celkový stav rostliny
  • -> vnější
   • množství CO2
   • teplota
   • světlo (zdroj E, I. fáze na něm závislá)
   • H2O

 

 • rostliny podle vázání C (řešení dilema otevřených průduchů, zda radši ztratit vodu a přijmout oxid uhličitý nebo naopak):
  • a) C3
   • 1x karboxylace
   • RubisCo váže CO2 na 5-uhlíkatou sloučeninu, vzniká 2x 3-uhlíkatá
  • b) C4
   • mají kolem cévní svazků pochvu
   • 2x karboxylace
    • 1. Hatch-Slackův cyklus
     • v mesofylu (= palisádový + houbový parenchym)
     • meziprodukt - 4-uhlíkatá sloučenina (malát)
     • odštěpí se CO2 a vzniká pyruvát (C3)
    • 2. Calvinův cyklus
     • v buňkách pochvy
    • = efektivní mechanismus (CO2 zabudovaný v molekulách, může se opět uvolnit)
    • např. kukuřice, cukrová třtina, proso, bambus
    • cykly prostorově oddělené
  • c) CAM
   • 2x karboxylace
   • v noci (kdy je teplota menší a ztráty vody nižší) otevřené průduchy, zabudují C do malátu
   • ve dne průduchy uzavřené + Calvinův cyklus
   • časově oddělené karboxylace
   • např. kaktusy, netřesk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář