Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavba rostlin - pletiva

2. 2. 2010

Stavba rostlin

 • rostliny tvořeny buňkami
 • PLETIVA - soubory buněk stejného tvaru, stavby a funkce
 • pletiva -> podle původu:
  • a) pravá
   • vznikají dělivou schopností dělivých buněk
   • jsou primárně spojeny (komunikace pomocí plasmodesmů)
  • b) nepravá
   • druhotné seskupení půovdně volných buněk
   • např. plektenchym u hub
 • studiem pletiv se zabývá histologie
 • pletiva -> podle schopnosti se dělit:
  • A) dělivá = meristémy
   • pletiva tvořená buňkami, které mají schopnost se neustále dělit
   • tyto buňky mají
    • velké jádro
    • hodně cytoplazmy
    • tenkou buněčnou stěnu (parenchymatické)
   • např. ve vzrostných vrcholcích stonku, v kořenech, v růstových zónách listu
   • dělí se na:
    • 1. primární meristém (prvotní dělivé pletivo)
     • 3 typy:
      • a) protoderm - pokožka, podpokožkové buňky
      • b) základní meristém - buňky základního pletiva
      • c) prokambium - buňky primárních vodivých pletiv
     • ve vrcholových částech
     • tvořen buňkami schopnými se dělit a tím dávat vznik novým buňkám (= buňky primárního trvalého pletiva)
    • 2. sekundární meristém (druhotné dělivé pletivo)
     • vzniká obnovením dělivé schopnosti trvalého pletiva
     • zejména u dřevin (umožňují růst do šířky = tloustnutí rostlin)
     • např. kambium, fylogén
     • děliovou činností buněk druhotného meristému vznikají nové buňky (= buňky sekundárního trvalého pletiva)

_____________

Poznámka pod čarou

 • DĚLENÍ BUNĚK
  • a) mitóza:
   • dělení kdy se dělí diploidní buňky (mají 23 sady chromozomů) = 2n (u člověka 2n = 46)
   • vznikají 2 nové buňky, obě diploidní
   • jsou to např. tělní buňky
  • b) meióza
   • dělení opět diploidní buňky = 2n
   • dělí se na 4 buňky - haploidní (jedna sada chromosomů)
   • např. pohlavní buňky (u člověka n = 23)

______________

   • meristémy
    • 1. apikální (vrcholové)
    • 2. laterální (boční)
  • B) trvalá
   • 1. primární trvalé pletivo
    • buňky jsou diferencované  (uzpůsobené k určité funkci)
    • dále se nedělí
    • ztrácejí schopnost se dělit
    • vznikají dělivou činností meristému
    • podle tloustnutí bun. stěny ->
     • a) parenchym
      • tenkostěnné buňky
      • nedochází k tloustnutí buněčné stěny
      • mezi buňkami jsou mezibuněčné prostory
      • živé buňky
      • typy:
       • prozenchym (protáhlý tvar)
       • aerenchym (hvězdicovité buňky, více mezibuněčných prostorů vyplněných vzduchme než samotných buněk; u vodních rostlin -> nadnáší se)
       • palisádový parenchym (buňky protáhlé, kolmo k pokožce listu)
       • houbový parenchym (pod palisádovým, nepravidelný tvar)
     • b) kolenchym
      • zesílení buněčné stěny v rozích (rohový kolenchym) nebo v protilehlých stěnách (deskový kolenchym)
      • -> nerovnoměrné zesílení buněčné stěny
      • nejsou mezibuněčné prostory
      • buňky jsou živé
      • funkce - zpevnění
      • např. hluchavka
     • C) sklerenchym
      • rovnoměrně zesílená bun. stěna
      • nejsou mezibuněčné prostory
      • mrtvé buňky
      • mechanická funkce - zpevnění - hodně velké (např. ořechy, pecky, kamenné buňky u hrušky)
    • podle funkce ->
     • a) krycí
      • na povrchu těla rostliny
      • ochranná funkce, komunikace s vnějším prostředím
      • buňky těsně u sebe, často jen jedna vrstva
      • = pokožka:
       •   1. epidermis
        • = pokožka nadzemních částí rostlin
        • funkce: ochranná (vysychání, sluneční záření, mechanické vlivy); výměna plynů
        • buněčná stěna buňky blíže k povrchu může být zesílená
        • mohou se na ní vyskytovat :
         • kutikula (tvořená kutinem = bílkovina; nepropustná pro vodu)
         • vosky (stéká po nich voda)
         • trichomy
          • chlupy, vznikají z pokožkových buněk
          • a) krycí (ochranná funkce)
          • b) žláznaté = sekreční (produkce např. éterických olejů, silicí, ...)
          • c) žahavé (křehké, na konci špička,která se snadno zlomí a žahavá látka se může dostat do těla; např. kopřiva)
          • d) absorpční (vstřebávání živin; např. láčkovka, rosnatka)
         • průduchy = stomata
          • zejména na spodní straně listu, u vodních rostlin na svrchní straně
          • dostatek vody -> svěrací buňky nasájí vodu a štěrbina se zvětšuje, málo vody -> štěrbina se zavírá
          • funkce - regulace výměny plynů a vypařování vody (= transpirace)
         • hydatody = vodní skuliny
          • otvor, který je trvale otevřený
          • vypařování vody v podobě kapek = gutace
          • např. kontryhel
       • 2. rhizodermis
        • = pokožka kořene
        • nemá kutikulu, vosky, zesílenou buněčnou stěnu apod.
        • propustná pro vodu i plyny
        • vyrůstají z ní kořenové vlásky = rhiziny
         • funkce - přijímání živin rozpuštěných ve vodě
         • vytvářejí kořenové vlášení
     • b) vodivá
      • souvisí s přechodem rostlin na souš (-> získávání vody a živin)
      • dělí se na:
       • dřevní část = xylém
       • lýková část = floém
      • obě části = cévní svazky:
       • 1) uzavřené
        • nemají kambium
        • nejsou proto schopny druhotně tloustnout
        • CS roztroušeny po celém průřezu
        • jednoděložné
       • 2) otevřené
        • mají kambium
        • mohou proto druhotně tloustnout
        • CS uspořádány v kruhu
        • nahosemenné, dvouděložné
       • xylém:
        • vede vodu a rozpuštěné látky od kořenů směrem nahoru do rostliny = vzestupný proud (transpirační proud - voda se z listů odpařuje, což způsobuje podtlak a to táhne vodu nahoru)
        • tvořeno:
         • A. cévice = tracheidy
          • protáhlé mrtvé buňky oddělenné přepážkami
          • kapraďorosty, nahosemenné rostliny
         • B. cévy = tracheje
         • C. dřevní vlákna
         • D. dřevěný parenchym
       • floém:
        • látky z listů vytvořené fotosyntézou (asimiláty) vede dál do rostliny = asimilační proud
        • tvořeno:
         • A. sítkovice
          • protáhlé živé buňky
          • přepážky proděravělé
         • B. průvodní buňky
          • v těsné blízkosti sítkovic, vyživují je
         • C. lýková vlákna
         • D. lýkový parenchym 
      • cévní svazky
       • a) koncentrické = soustředné
       • b) radiální = paprsčité
       • c) kolaterální = bočné
       • d) bikolaterální = dvojbočné
    • sekundární meristém
     • a) kambium
      • mezi xylémem a floémem
      • směrem dovnitř produkuje buňky sekundárního xylému a směrem ven buňky sekundárního floému
      • přírůstky sekundárního xylému a floému = letokruhy
      • sekundární dřevo (= deuteroxylém) + kambium + sekundární floém (= deuterofloém) = sekundární trvalé vodivé pletivo
     • b) felogén
      • těsně pod pokožkou
      • směrem dovnitř - zelená kůra (feloderm) a směrem ven - korek (felem)
      • feloderm + felogén + felem = sekundární trvalé krycí pletivo (sekundární kůra)
      • = korkotvorné pletivo
      • buňky korku korkovatí -> v buněčné stěně se ukládá suberin -> buňky odumírají
      • lenticely = čočinky
       • v kůře, slouží k provětrávání, styk s vnějším prostředím
      • kůra = borka
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář